ഫാസിസത്തിന്റെ കടന്നുവരവ് ചൂഷണവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് – സെമിനാർ   Leave a comment

സഖാവ്. .വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുന്നു.

 

SUCI കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം സഖാവ്‌.ജി. എസ്. പദ്മകുമാർ വിഷയായവതരണം നടത്തുന്നു.

പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ അപ്പുക്കുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു.

റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആചരണപരിപാടികളോടനുബന്ധിച്ച് എസ്‌യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്) തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മാനവശക്തി റഷ്യൻ വിപ്ലവ ചരിത്രപ്രദർശനം സമാപിച്ചു. സമാപനസമ്മേളനവും ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള സെമിനാറും എസ്‌യുസിഐ(സി) കേന്ദ്രസ്റ്റാഫ് മെമ്പറും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗവുമായ ഡോ.വി.വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഫാസിസത്തിന്റെ കടന്നുവരവ് നിലനിൽക്കുന്ന ചൂഷണാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്ക്രമത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. നാസി ജർമ്മനിയും ഇറ്റലിയും പ്രയോഗിച്ച രാഷ്ട്രീയായുധമെന്ന നിലയിൽ മാത്രം ഫാസിസത്തെ കാണുന്നത് അപകടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളും സമീപനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധം അന്ധതയും അക്രമണാത്മകമായ ചിട്ടയും അണികളിൽ നിറയ്ക്കുകയും ശാസ്ത്രീയകാഴ്ചപ്പാടിനും യുക്തിക്കുംപകരം പ്രാകൃതമായ ചിന്തകൾ ജനങ്ങളിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പണിയെടുക്കുന്നവരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ ചൂഷിതജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരുമയെ ഭയക്കുന്നവരാണ്. ജനാധിപത്യം കശാപ്പുചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരണകർത്താക്കളെടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനവും പ്രചാരണവും ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനങ്ങളായ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഫാസിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ നടത്തിയ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിഗ്രസ്തമായ ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന നമുക്ക് ഊർജ്ജദായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം ഫ്രാൻസിസ് കളത്തുങ്കൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം ജി.എസ്.പത്മകുമാർ വിഷയാവതരണം നടത്തി. പ്രമുഖ ഇടതുപക്ഷ നിരീക്ഷകനായ അപ്പുക്കുട്ടൻ വള്ളിക്കുന്ന്, ആർഎംപിഐ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം കെ.എസ്.ഹരിഹരൻ, ടി.കെ.സുധീർകുമാർ എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു. അവസാനദിവസവും നൂറുകണക്കിനാളുകൾ പ്രദർശനം വീക്ഷിക്കാനെത്തി.
ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ കെ.ഒ.ഷാൻ സ്വാഗതവും സി.കെ.രാജേന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Advertisements

Posted April 24, 2017 by EKMSUCI in News, Recent, SUCI NEWS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: