ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻറെ ചില്ലറ വിൽപ്പന മദ്യശാല അടച്ചുപൂട്ടണം മദ്യ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമര സമിതി   Leave a comment

 

.മുളന്തുരുത്തി: 01.04.2017,

മുളന്തുരുത്തിയിൽ പുതുതായി തുറന്ന ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻറെ ചില്ലറ വിൽപ്പന മദ്യശാല അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് മദ്യ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമര സമിതി മുളന്തുരുത്തി മേഖല കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ശക്തമായ മദ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടന്നുവരുന്ന മേഖലയാണ് മുളന്തുരുത്തി. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മുളന്തുരുത്തിയിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന ബിവറേജസ് മദ്യ വില്പനശാലയും ബാറും അടച്ചുപൂട്ടുകയുണ്ടായി.അതുവഴി സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ,പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. മദ്യ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതിനാൽ മുളന്തുരുത്തി പ്രദേശത്തു പലരും മദ്യപാനം കുറയ്ക്കുകയോ നിർത്തുകയോചെയ്തു. ഇത്‌ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥതയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കി.ചെറുപ്പക്കാരിലും മദ്യപാന ശീലം കുറഞ്ഞുവന്നു.മുളന്തുരുത്തി മേഖലയിൽ താരതമ്യേന നിലനിൽക്കുന്ന സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിനു ഒരു പ്രധാനകാരണം മദ്യശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതാണ്.
ബിവറേജസിൻറെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രം വീണ്ടും മുളന്തുരുത്തിയിൽ തുറന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ മദ്യ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും എല്ലാം ശരിയാക്കാമെന്നു വാഗ്ദാനം നൽകി അധികാരത്തിൽ വന്ന എൽ.ഡി.എഫ്.സർക്കാർ പടിപടിയായി ശരിയാക്കുന്നത് അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട മദ്യ ശാലകൾ ഒന്നൊന്നായി വീണ്ടും തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നും സമിതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. വില്പനകേന്ദ്രം വീണ്ടും തുറന്ന നടപടിയോട് മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാടെന്തെന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Advertisements

Posted April 2, 2017 by EKMSUCI in MVJSS, News, PEOPLE'S MOVEMENT, Recent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: