സെപ്റ്റംബർ 2 ദേശീയ പൊതു പണിമുടക്ക്‌, ജില്ലാ കൺവൻഷനും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ ദിനത്തിൽ ധർണയും   Leave a comment

ദേശീയപണിമുടക്കിനുമുന്നോടിയായി അരയൻകാവിൽ സംയുക്തട്രേഡ്‌യൂണിയൻ  സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ്ണ എഐയുടിയുസി എറണാകുളം ജില്ലാപ്രസിഡന്റ്  എൻആർ.മോഹൻകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ദേശീയപണിമുടക്കിനുമുന്നോടിയായി അരയൻകാവിൽ സംയുക്തട്രേഡ്‌യൂണിയൻ
സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ്ണ എഐയുടിയുസി എറണാകുളം ജില്ലാപ്രസിഡന്റ്
എൻആർ.മോഹൻകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

എറണാകുളം ജില്ലാ സംയുക്ത ട്രേഡ്‌യൂണിയൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം കൂത്തമ്പലത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് 9ന് തൊഴിലാളി സംഗമം നടന്നു. എഐയുടിയുസി ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് സഖാവ് എൻ.ആർ.മോഹൻകുമാർ പ്രസംഗിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 17,18 തീയതികളിലായി നടന്ന ജില്ലാ പ്രചരണ ജാഥയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് പി.എം.ദിനേശൻ പങ്കെടുത്തു.

Advertisements

Posted August 9, 2016 by EKMSUCI in AIUTUC, Frontal Organisations

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: