SUCI(C) 55th വാർഷികാചരണണം   Leave a comment

SUCI(C) 55th വാർഷികാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആലുവ യു.സി.കോളേജ് ജംഗ്ഷനിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിൽ  പാർട്ടി സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് മിനി.കെ.ഫിലിപ്പ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.

SUCI(C) 55th വാർഷികാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആലുവ യു.സി.കോളേജ് ജംഗ്ഷനിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയംഗം സഖാവ് മിനി.കെ.ഫിലിപ്പ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.

Advertisements

Posted April 23, 2013 by EKMSUCI in SUCI NEWS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: